Chống tham nhũng ở Việt Nam khó hay dễ?

Cuối năm 2017 đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đưa ra phát biểu trước toàn thể Quốc Hội rằng chống tham nhũng ở Việt Nam là dễ nhất. Xoay quanh ý kiến này nhiều người đồng tình và phản đối cũng rất lớn. Vậy cùng tìm hiểu xem thực sự việc chống tham nhũng ở Việt Nam là khó hay dễ?

Chống tham nhũng về lý thuyết là dễ

Theo quan điểm từ đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, ông này đưa ra lý luận rằng về mặt lý thuyết pháp luật phòng chống tham nhũng cũng giống như bệnh dịch, virus, thế nên chỉ cần tìm ra đúng phương pháp, đúng loại thuốc thì bất cứ bệnh dịch nào cũng sẽ bị đẩy lùi.

Chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/tac-hai-cua-tham-nhung.html

Như vậy với tham nhũng, liều thuốc phù hợp nhất chính là quyền lực. Chỉ có quyền lực và sức mạnh của luật pháp là sẽ đẩy lùi được những phát sinh tham nhũng trong giáo dục, kinh tế, chính trị. Bằng một cách nào đó thì điều này quả thực không hề sai. Như vậy xem chừng giải quyết tham nhũng ở Việt Nam không hề khó.

Chống tham nhũng về mặt thực tế – không dễ dàng

Nói đi thì nói lại, tham nhũng là một vấn nạn, một sự nhức nhối khó giải quyết. Nó không hiện hữu, không rõ rệt như bệnh dịch hay vi khuẩn. Nó ẩn tàng và hủy hoại bộ máy chính trị, kinh tế, ép bức dân đen thấp cổ bé họng. Vì vậy dù pháp luật có là lưới trời nhưng vẫn có những mắt kẽ hở để kẻ tham nhũng luồn qua chót lọt. Vậy nên tham nhũng không phải một vấn nạn dễ chống trong thực tế Việt Nam

Tuy vậy, dù khó đến đâu, tham nhũng cũng cần được đẩy lùi. Hãy có niềm tin vào tương lai, một ngày tham nhũng bị xóa sổ ở Việt Nam.

Chi tiết: http://kdlc.vn/tai-lieu/tai-lieu-chuong-trinh-tap-huan-quy-tac-ung-xu.html

Leave a Reply